top of page
  • Revmatikar gruppe. Her får ein ein time med trening der alle ledd blir gjennomgått og der ein får brukt heile kroppen. Nivået hjå deltakarane er varierande og alle kan tilpassa aktiviteten til sitt nivå.  Timen er på 60  min.

Fysioterapi

bottom of page