top of page

Om Oss

            FYSIOTERAPI

 

Me tilbyr fysioterapitimar på dagtid. Du kan framleis få henvisning frå lege til fysioterapi, men du kan og ta direkte kontakt med oss på sms til 2097, kodeord eft. Skriv navn og "ønskjer time fysioterapi". Me tek då kontakt med deg. 

            TRENING

Medlemmene kan nytte utstyret frå kl. 08.00 - 21.00 man-fredag og til kl. 18.00 på laurdager.
 

Me tilpassar eit treningsprogram etter dine behov

bottom of page