Om Oss

Vår visjon
Vera distriktet mellom Odda og Haugesund sitt beste tilbod til folk som er i fare for å få  helseplager grunna manglande fysisk aktivitet, og folk som har helseplager der trening er ein vesentlig del av vegen til betre funksjon eg helse. Me vil bygge tilbodet på vår kompetanse som fysioterapeutar og me vil at alle våre medarbeidarar skal ha dekkande kompetanse i høve til dei tenestene dei skal tilby. I denne samanheng vil me bruka  ” Trygg trening” og ”Trening med meining” som slagord.

            FYSIOTERAPI

 

Me tilbyr fysioterapitimar på dagtid. Du kan framleis få henvisning frå lege til fysioterapi, men du kan og ta direkte kontakt med oss på sms til 2097, kodeord eft. Skriv navn og "ønskjer time fysioterapi". Me tek då kontakt med deg. Me behandlar med massasje, laser, scan.lab, tens og interferens strøm. I tillegg er trening ofte det viktigaste.

Me har individuelle behandlingar for dei fleste plager i muskel - skjelett systemet. Me driv også gruppeterapi. Ta kontakt for å få oversikt over dei tilboda som går no.


Les meir

            TRENING

 

I våre lokaler finn du oppvarmingsrom med tredemøller og elipsemaskin, treningsal for grupper, tilsaman ca 100 m2  med styrke apperater og anna treningsutstyr. 

Medlemmene kan nytte utstyret frå kl. 08.00 - 21.00 man-fredag og til kl. 15.00 på laurdager.