top of page

Testing er noko me har tru på vil gje deg eit løft i treningsarbeidet ditt. Du vil då få eit objektivt svar med skriftleg rapport på korleis formen din er ved testtidspunktet. Resultata kjem ut i ei form som gjer det enkelt å forstå og lett å samanlikna ved seinare tester. Ved våre tester får du svar på om treninga du gjer verkar på det du ønsker.  Fysioterapeutane våre kan hjelpe deg med eit tilrettelagt treningsprogram med bakgrunn i testresultata dine slik at treninga di vert meir målretta. 

Ta kontakt med oss for pris tilbod og timeavtale når det gjeld tester.

Watt- test på sykkel 

bottom of page